Ostronört - en hotad art

Ostronört är en av de mest hotade arterna i Kosterhavets nationalpark.
Ostronört som växer bland stenar

Ostronörten har kriteriet Akut hotad på den svenska rödlistan för hotade arter och är fridlyst. Inom ramen för Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för ostronört har vi nu samlat in frön från ett antal plantor. Länsstyrelsen samarbetar med Göteborgs Botaniska Trädgård som ska försöka driva upp plantor för utsättning. Målet är att på sikt stärka de lokala populationerna.

För den som vill läsa mer om ostronört. Gå in på:

http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/1039 eller

 http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram/ostronort.pdf