Ny utställning på naturum Kosterhavet

Späckhuggare på besök - ett populärt uppdykande i Kosterhavet
Vägg med bilder och texter om späckhuggare.

​Med jämna mellanrum kan man se späckhuggare i Kosterhavet. Det är en mäktig syn. Späckhuggaren är den största delfinen och förekommer i de flesta hav. Att vi ibland får se dem här beror främst på att de följer efter sin föda.

På naturum Kosterhavet kan du nu se en fotoutställning om späckhuggare. Utställningen är framtagen av Håkan Karlsson och Maria Bodin. Håkan är fotograf från Strömstad och har jobbat i Norge med späckhuggarsafari.