Ögonkorallens spridning kartläggs

Forskare vid Göteborgs universitet har lyckats få fram larver av ögonkorall i laboratorium.
Ögonkorall med ägg

Ögonkorallen Lophelia pertusa är en revbyggande stenkorall som förekommer på 40 till drygt 3300 meters djup från Barents Hav till Antarktis tröskel. Många marina djurarter finner skydd och föda bland ögonkorallens grenar, till exempel torsk och gråsej.

Ögonkoraller finns även i Kosterhavets nationalpark där djupvatten från Atlanten förs in via Norska rännan.

Genom lyckad förökning av djuphavskorallen i laboratorium har forskarna nu fått möjlighet att kartlägga embryo- och larvutveckling och studera hur ögonkorallens larver beter sig under spridningsstadiet. Detta är viktigt för att bättre förstå hur de sprids och hur reven i framtiden ska kunna skyddas.

Läs mer om detta på: http://loven.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/ogonkorallens-spridning-kartlaggs.cid1370604.