Fagning av slåtterängar i full gång.

Nu har vi börjat ta bort gamla löv, grenar och kvistar från våra slåtterängar, så kallad fagning.
Margits äng på Sydkoster med den stora eken och ängen som krattats ren från löv och grenar.
Margit äng på Sydkoster är först ut. Allt löv har krattats bort och alla grenar är borttagna. Man tar bort löv och grenar så att värme och ljus kan nå marken så att gräs och blommor kan börja växa.
En fyrhjuling med släp fyllt av löv och kvistar.
Grenarna lägger man i en så kallad faunadepot. Det gör man framför allt för insekter som behöver tillgång till död ved.
Grenar och kvistar lagt i en hög för insekter som vill ha död ved.