Hur mår egentligen havet?

Föredrag på entré Rossö med Mats Tysklind, professor i miljökemi vid Umeå universitet.

​Räcker åtgärderna eller måste vi göra mer? Med avstamp i de globala miljömålen för hållbar utveckling berättar han om kemilkalier och andra hot mot våra hav.

Plats: entré Rossö

Tid: 5 augusti kl. 18-19

Fri entré

Välkomna!