Då, nu ​och i framtiden

Välkommen att lyssna på föredrag på naturum Kosterhavet.

Anders Tysklind, nationalparkschef, reflekterar över tio år med Kosterhavets nationalpark.

Tid: kl. 18

Plats: naturum Kosterhavet.

Fri entré

Välkomna!