Pride under ytan

Utställningen "Pride under ytan" problematiserar vad som ses som "naturligt" genom att visa hur vattenlevande djur inte följer våra föreställningar om hur kön skapas eller hur reproduktion går till.

​Utställningen öppnar 1 juni och kommer att finnas i naturum i Kosterhavets nationalpark under hela 2017.