Från källorna till havet

Mats Tysklind, professor i miljökemi,  föreläser på naturum Kosterhavet.
Mats Tysklind tar vattenprover från en båt.

​​Våra hav är i stor utsträckning mottagare av ämnen och material som vi använder i samhället. Plastpartiklar och miljögifter kan spåras på de mest avlägsna platser. Det har visat sig ge negativa effekter på havslevande djur. Hur kommer det sig då att så mycket oönskat hamnar i haven och vet vi var det kommer från? Mats Tysklind kommer beskriva vägar från källor till havet, vad kan samhället göra och vad kan du själv bidra med för en positiv utveckling.

Tid: kl. 18-19

Plats: naturum Kosterhavet

Fri entré

Välkomna!