Dykning i Kosterhavet

98 % av Kosterhavets nationalpark ligger under havsytan. Här döljer sig ett rikt och omväxlande undervattenslandskap med klippbranter och djupa dalar, slätter med sand- och lerbotten, tångskogar och rev, grunda vikar och smala sund.

​Variationen av undervattensmiljöer och vattnets höga salthalt skapar förutsättningar för en sällsynt rik fauna och flora. Därför hittar du här Sveriges artrikaste marina miljö med omkring 6000 arter. Detta skapar enastående förutsättningar för fin dykning. Under ytan vajar alger i täta skogar. Djupare ner tas botten över av fastsittande djur så som havsanemoner, läderkorallen "död mans hand" och olika svampdjur. Överallt hittar du en mångfald av fiskar och andra simmande och krypande djur. En hummer tittar kanske fram ur sin håla.

Här hittar du några dyktips.

För mer information om dykning och dykutfärder i Kosterhavet kontakta turistinformationen i Strömstad eller Tanum.