Snorkla och dyka

Eftersom Kosterhavets nationalpark har ett marint fokus så är snorkling och dykning det optimala sättet att upptäcka livet i nationalparken.

Som dykare eller snorklare kommer man att träffa på några olika livsmiljöer: fria vattenmassan, hårdbotten och mjukbotten.

Den fria vattenmassan

I vattenmassan simmar många små växt- och djurplankton. Har man tur kan man även se några sillar, makrillar eller andra fiskar alldeles under ytan. Dessutom ser man ofta maneter och kammaneter överallt i vattenmassan.

​Hårdbotten

På klippbottnar trivs det man kallar tångskogar. Tångskogens "träd" består ofta av brunalger, vanligtvis tångarter som blåstång och sågtång, eller stora tareplantor som fingertare eller skräppetare. Bland tången hittar man många djur som kryper och simmar omkring. Djupare ner ersätts algerna av olika typer av djur så som havsanemoner, död mans hand och svampdjur. Bottnar med stora stenar är också hårdbottnar.

​Mjukbotten

Mjukbottnar är allt från lerbottnar till sandbottnar med småsten. Sedimentet behöver inte bara bestå av mineralsand utan kan även innehålla skalgrus och organiskt material. En bar mjukbotten är ofta inte lika intressant att snorkla och dyka på. Det finns vid första anblicken inte så mycket att se. Men det finns massor av liv här. De flesta djuren lever dock nedgrävda i sanden och syns inte så bra. Det är mest maskar, kräftdjur, snäckor och musslor som finns gömda nere i sanden.

Ibland är mjukbotten täckt av blåmusslor och ostron. Där gömmer sig många olika organismer mellan skalen.

Ålgräsängar hittar man också på mjukare bottnar. Bland ålgräsplantorna finns det många bra gömställen för olika varelser.