Med båt

Med båt kan du njuta av både havets öppna vidder och skärgårdens hemliga vikar och smala sund. Vill man övernatta ute i skärgården finns det gott om naturhamnar. Sommartid är båttrafiken mycket livlig.

​Vill man bo i gästhamn finns det många i och kring Kosterhavet. Här hittar du mer information om var du hittar gästhamnar. 
För att ta hänsyn till djurlivet och tillgodose allas rätt till fina naturupplevelser är det hastighetsbegränsningar i utvalda områden. Lägre fart minskar buller liksom risken för bottenskador från svall och propellrar. Där bottnen är särskilt känslig får du inte ankra. Förbudet att stiga i land på vissa öar under vissa tider är en regel som funnits sedan länge för att ge sjöfåglar och säl lugn och ro när de har ungar. Mer information hittar du i "Naturguide för båtlivet".

​Har man ingen egen båt finns det ändå många möjligheter att komma ut i skärgården. Till Kosteröarna går det reguljär båttrafik flera gånger om dagen. Här hitter du information från Västtrafik och Kosterbåtarna. Det finns ett antal företag som anordnar exempelvis sälsafari, öluff, fisketurer och specialbeställda charterturer i Kosterhavet. Här hittar du mer information om detta.