Samarbete med Ytre Hvalers nationalpark

Samarbete med den angränsande nationalparken Ytre Hvaler sker idag både mellan förvaltningarna och mellan Kosterhavsdelegationen och Ytre Hvaler styre.
Christian Radich och Götheborg under invigningen 090909 i Strömstad. Foto Marcus Bertilsson

​Samarbetet med Ytre Hvaler nationalpark startade med Interreg-projektet "Vårt gemensamma arv"

I projektet "Kosterhavet och Ytre Hvaler - Vårt gemensamma arv" bands nationalparkerna samman över gränsen. Projektet startade 2008 och avslutades i juni 2012. Den ekonomiska ramen var på 28 miljoner kronor där EU/Interreg har bidragit med 11 miljoner.

Projektet har bidragit till att skapa intresse för vårt gemensamma naturarv och förståelse för det unika i nationalparksområdena. Detta interreg-projekt samarbetade  inom fyra områden:

  • Gemensam invigning av parkerna
  • Gemensam information och kunskapsförmedling
  • Gemensamma strategier för förvaltning av områdena
  • Utveckling av hållbar turism

Projektorganisering

Projektet var indelat i fyra delprojekt med en delprojektledare från varje land. Dessa arbetade ca 25% i projektet.

Projektledare för hela projektet var Charlotte Forsberg, med arbetsplats hos Fylkesmannen i Østfold.

Delprojekt 1: Gemensam invigning 090909                      Ansvarig:
Sylvi Ofstad Samstag, Miljøverndepartementet
Linda Carlsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Delprojekt 2: Gemensam information
Ansvarig:
Vibeke Weibell Eliassen, Fylkesmannen i Østfold
Anders Bergquist, Naturvårdsverket

Delprojekt 3: Gemensamma strategier för förvaltning
Ansvarig:
Monika Olsen, Fylkesmannen i Østfold
Anita Tullrot, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Delprojekt 4: Utveckling av hållbar turism
Ansvarig:
Bernt Erik Larsen, Hvaler kommune
Anders Tysklind, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Ekonomiansvariga:
Anne Lene Eggesvik, Fylkesmannen i Østfold
Marie Pehrsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kontaktperson: 
Anders Tysklind anders.tysklind@lansstyrelsen.se

Interreg Sverige-Norge

Syftet med delprogrammet Gränslöst samarbete är att bidra till ekonomisk tillväxt och attraktiv livsmiljö i gränsregionen. EUs regionalfond, samt svenska och norska offentliga medel bidrar till finansieringen av dessa gränsöverskridande projekt.

Läs mer om Interreg och Sverige-Norge-programmen på: www.interreg-sverige-norge.com 

Mer information om Interreg Norge: www.interreg.no

 Slutrapport för Interreg-projektet

Ta del av en kortare sammanfattning av interreg projektets resultat.

Det finns också en slutrapport om projektet.

 Ytre Hvaler nationalpark