Publikationer

Det finns flera olika produkter som beskriver Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat.

Här hittar du information om vilka broschyrer och böcker, samt sjökort som finns. Du kan också ladda ner broschyrerna här.

​Broschyrer

Kosterhavets nationalpark (Svensk)

Kosterhavet National Park (English)

Kosterhavet Nationalpark (Deutsch)

Sveriges 30 nationalparker (Svensk)

Sweden´s 30 National Parks (English)

Schwedens 30 Nationalparks (Deutsch)

Upptäcktsfärd under ytan (Svensk)

Discovery under the sea (English)

Naturguide för båtlivet (Svensk)

Nature guide for boating (English)

Kockholmen vandringskarta (Svensk)

Koster vandringskarta (Svensk)

Karta - Cykling på Kosteröarna

Map - Cycling on Koster Islands

Saltö Naturreservat i Kosterhavet (Svensk)

Saltö Nature Reserve in Kosterhavet (English)

Ursholmens fyrplats (Svensk)

Ursholmen lighthouse (English)

Väderöarna ​(Svensk/Engelsk)

Fiske i Koster-Väderöfjorden (Svensk)

Fishing in the Koster-Väderö Fjord (English)

Samförvaltning Norra Bohuslän (Svensk)

CREST - verktygslåda för hållbar turism (Svensk)

Grace (Svensk)

Grace (English)

Grace (Deutsch)

 

Rapporter

Dokumentationer av landlevande fauna och flora i Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat


 Ostron i Kosterhavets nationalpark - förekomst och antal

En studie av ostronförekomst med en ny videometod.

 

Trålskyddsuppföljning i Koster-Väderöfjorden - bottenfauna

Appendix bottenfauna

Trålskyddsuppföljning i Koster-Väderöfjorden - sedimentation

En uppföljning i två delar av de djupa trålskyddade områdena i Koster-Väderöfjorden, dels av efterlevnad och biologisk mångfald, dels av om trålning i närheten påverkar grumligheten i skyddsområdena.

Uppföljning av dagfjärilar och bastardsvärmare

Kustfåglar i Kosterhavet

Utpost Ursholmen

En utredning om olika möjligheter att tillgängliggöra Ursholmen för allmänheten.

 

Välkommen ut i naturen

En handlingsplan för att tillgängliggöra Kosterhavets nationalpark för invandrare i Strömstads och Tanums kommuner.

Böcker och sjökort

 

Boken om Kosterhavet, Stefan Edman

Boken om Kosterhavet - Sveriges första nationalpark under ytan, av Stefan Edman. Utgiven av Gullers Förlag. Säljs i bokhandeln och i naturum Kosterhavet.
ISBN 978-91-85957-07-1.
Finns även på engelska/also in english

En bok om Kosterhavet, Per Klaesson och Sven Gunnar Lunneryd En bok om Kosterhavet - naturen och människan, av Per Klaesson och Sven Gunnar Lunneryd. Utgiven av Kabusa Böcker. Säljs i bokhandeln och i naturum Kosterhavet.
ISBN 978-91-7355-114-4
Två sjökort och en bok Två sjökort och en bok
I boken kan du läsa om många av de underbara besöksmålen runt om i Kosterhavet, samt få tips på hamnar, badplatser, dyklokaler och mycket mera. Med hjälp av sjökorten hittar du besöksmålen både från land och hav. Säljs av Sjöfartsverkets återförsäljare och i naturum Kosterhavet.
ISBN-13 978-91-86502-00-3 
Kosterhavet - Öarnas växt- och djurliv Kosterhavet - Öarnas växt- och djurliv
I den här boken beskrivs ett axplock av de intressanta växter och djur som påträffas i Kosterhavets landmiljöer. Boken vänder sig till naturintresserade i allmänhet. Säljs i bokhandeln och i naturum Kosterhavet. 
ISBN 978-91-620-1276-2 
Kosterhavet -  Geoturistkarta 

Kosterhavet -Geoturistkarta

Kartan leder besökaren till ett antal geologiskt intressanta platser. I kartfoldern finns berggrundskarta, jordartskarta och en karta som beskriver nationalparkens havsbottnar. Säljs i bokhandeln och i naturum Kosterhavet.
ISBN 978-91-620-8499-8.

 

Kosterhavet och Ytre Hvaler

- Livet under ytan

Boken berättar om vad vi kan se på och under havsytan och bygger på de undersökningar som gjorts i de båda nationalparkerna. Säljs i naturum Kosterhavet och Strömstad bokhandel. 86 sidor, ISBN 978-91-620-8566-4.

 Artlistor

Här finns några artlistor från de inventeringar som genomförts på land.

Fjärilar

Fåglar

Kärlväxter

Lavar

Mossor

Skalbaggar

 

Visste du att ...

Frimärke Kosterhavet

... när Kosterhavet blev Sveriges första marina nationalpark blev det också frimärke!

Formgivare: Johan Persson