Förvaltning av nationalparken

Kosterhavets nationalpark sköts av ett förvaltningskontor, som är en del av naturavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Förvaltningen styrs av en delegation, Kosterhavsdelegationen. Detta är en unik förvaltningsform för ett naturskyddat område.
Kosterhavsdelegationens ledamöter 2019

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kosterhavsdelegationen

I delegationen ingår representanter för Länsstyrelsen, Tanum och Strömstad kommuner, Kosternämnden, samhällsföreningarna på Resö-Galtö, Rossö, Tjärnö och Koster, lokala yrkesfiskarnas organisation och Göteborgs universitet-Tjärnö.

Kosterhavsdelegationen kommer att kompletteras med samverkans-grupper i olika frågor. Delegationen som förvaltningsmodell utvärderades under 2014, se nedan. 

Kosterhavsdelegationens sammanträdesdagar 2020

3 april, ev. 4 eller 5 juni(möte med Ytre Hvaler-styret och Faerder i Faerder), 18 september samt 4 december.

Utvärdering av förvaltningsmodellen för Kosterhavets nationalpark

Förvaltningsmodellen för Kosterhavets nationalpark är unik för ett naturskyddat område i Sverige. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är förvaltare av nationalparken och har delegerat ansvarsområden och beslutsbefogenheter till Kosterhavsdelegationen som består av representanter för lokala intressen. Syftet med denna förvaltningsmodell är att skapa lokalt inflytande över nationalparken. När Länsstyrelsen beslutade att inrätta delegationen bestämdes också att förvaltningsmodellen skulle utvärderas senast under 2014. I mars 2014 gav delegationen uppdraget att genomföra utvärderingen till utredare vid Länsstyrelsens stab. Nu kan du läsa utvärderingsrapporten genom att följa länken "Utvärdering av förvaltningsmodellen för Kosterhavets nationalpark".

Skötselplan och verksamhetsinformation

Skötselplanen för nationalparken är vägledande för skötseln i området, den inneh​​åller mål och åtgärder för naturvärden och mänskligt nyttjande.

Skötselplan

Här finns verksamhetsinformation från förvaltningen om pågående och planerade aktiviteter i Kosterhavet:

Juni 2014, Oktober 2014, Februari 2015

September 2015, Mars 2016 September 2016  

Mars 2017  September 2017  Mars 2018

Oktober 2018  Mars 2019 Oktober 2019

 November 2020 Mars 2021


Ursholmens fyrplats - kommande verksamhet

Ursholmens fyrplats ska enligt skötselplanen för Kosterhavets nationalpark öppnas för besökare att kunna bo en eller flera nätter i de gamla fyrvaktarbostäderna. Hur detta ska ske har varit föremål för diskussioner i Kosterhavsdelegationen, se bland annat protokoll från 2012-05-25. Inriktningen i det fortsatta arbetet har sedan angivits i ett antal slutsatser av den arbetsgrupp som Kosterhavsdelegationen utsett. Här hittar du en sammanfattning av diskussionen i denna arbetsgrupp.

För frågor om Ursholmen och uthyrning av stugor kontakta Anders Tysklind: anders.tysklind@lansstyrelsen.se

I oktober 2011 hade förvaltningen besök från EU-kommissionen, läs mer om besöket.

Samverkansgrupper

Genom samverkansgrupper kommer många intressenter att kunna bidra till förvaltningen av nationalparken.

Samverkansgrupp yrkesfiske och vattenbruk

Fiskets samförvaltningsinitiativ kommer att fungera som en samverkansgrupp för yrkesfiske och vattenbruk. En arbetsgrupp inom samförvaltningen med representanter för olika kategorier yrkesfiskare och för vattenbruk kommer tillsammans med Kosterhavsförvaltningen att bereda frågor som rör yrkesfiske och vattenbruk i nationalparken.

Läs mer om fiskets samförvaltning på dess webbplats.

 Förvaltningskontor

Postadress: Hamnevägen 30, 452 05 Sydkoster

Besöksadress: naturum Kosterhavet, Ekenäs, Sydkoster

Telefon växel 010-224 40 00

E-post kosterhavet.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Nationalparkschef
Anders Tysklind, 010-224 47 41

Marin naturvårdsförvaltare
Anita Tullrot, 010-224 47 42

Naturvårdsförvaltare
Lisa Karnfält, 010-224 47 33

Naturvårdare
Tomas Willdal, 010-224 47 43

Naturvårdare Douwe van der Woude, 010-224 46 18

Naturumföreståndare Örjan Karlsson, 010-224 47 08 

Naturvägledare Mathilda Freij, 010-224 51 48

 Beslut om Kosterhavsdelegationen