Samhälle och kultur

Kosterhavets nationalpark omfamnar det levande samhälle som finns på Kosteröarna. På Nord- och Sydkoster finns omkring 320 åretruntboende. Här bedrivs fiske, jakt och jordbruk. Många besöker också området för att njuta av friluftsliv och båtliv.
I väntan på båten, Långegärde brygga Sydkoster, foto Anita Tullrot

Det goda samarbetet

När en nationalpark bildas är det viktigt att beslut om området förankras hos lokalbefolkningen och att de får möjlighet att påverka och engagera sig i utvecklingen av området. I Kosterhavets nationalpark samarbetar flera myndigheter, kommuner, och samhällsföreningar i arbetet med att vidareutveckla parken på ett sätt som blir bra både för människorna och naturen.

Befolkning och bebyggelse

Bebyggelsen på Koster speglar en lång tidsrymd och är på många sätt speciell för just Koster och dess historia. Hela Sydkoster och den tätbebyggda södra delen av Nordkoster är utnämnt som riksintresse för kulturmiljövård. Även Ursholmen och Ramsö har speciell bebyggelse.

Hållbart fiske

I Kosterhavet fiskas det främst räka, havskräfta och hummer. Fisket är viktigt för bygden och är hållbart. Här fiskas även krabba och makrill, och blåmusslor och ostron odlas i mindre skala. År 2000 gjordes en omfattande genomgång av räktrålningens miljöeffekter och flera nya regler infördes. Yrkesfiskarna och myndigheterna har kommit överens om att ytterligare minska fiskets miljöpåverkan.

Jakt och jordbruk

Även i en nationalpark jagas det, om än i liten skala. Här används också markerna som betesområden för får, kor och hästar. Det är tack vare de betande djuren som Kosters natur är så rikt på växter.

Friluftsliv och turism

Kosteröarna och skärgården runt omkring är ett av Sveriges mest populära turistmål. Under högsommaren kommer ett mycket stort antal besökare till Koster, antingen med färjan från fastlandet eller med egen båt.