Jakt och jordbruk

Även i en nationalpark jagas det, om än i liten skala. Här används också markerna som betesområden för får, getter, kor och hästar. Det är tack vare de betande djuren som Kosters natur är så rikt på växter.

I Kosterområdet jagas framför allt sjöfåglarna ejder och knipa. Jakten sker i liten skala. Här bedrivs även viss skyddsjakt på mink, storskarv och säl. Av tradition har alla som är skrivna i Bohus läns kustkommuner rätt att jaga i de delar av området som ägs av staten, de så kallade kronoholmarna och vattnet som omger dem. Jakten inom nationalparken arrenderas av en lokal jaktförening. Föreningens medlemmar har jakträtt i området.

Öarna präglade av bete

Nord- och Sydkoster och de andra öarna i nationalparken är präglade av äldre tiders skärgårdsjordbruk. Dagens jordbruk är främst inriktat mot naturvård. De får, getter, kor och hästar som betar på öarna är avgörande för den rika växtligheten och för landskapets vackra utseende och kulturella värden. På Koster pågår även en delvis produktionsinriktad växtodling.

Vy över Nordkoster foto Thomas Eliasson

 

Jaktavtal

Här kan du ta del av avtalet för jakt i Kosterhavets nationalpark