Hållbart fiske

I Kosterhavet fiskas det främst räka, havskräfta och hummer. Fisket är viktigt för bygden och är hållbart. Här fiskas även en del makrill och krabba, och blåmusslor och ostron odlas i mindre skala.
Småskaligt trålfiske efter räka foto Mikael Almse

År 2000 gjordes en omfattande genomgång av räktrålningens miljöeffekter och flera nya regler infördes. Yrkesfiskarna och myndigheterna har kommit överens om att ytterligare minska fiskets miljöpåverkan. Överenskommelsen kallas Koster-Väderöfjords-överenskommelsen och innebär att man använder en liten trål med mindre och lättare trålbord, att trålen måste ha en rist som selekterar bort bifångster, att man inte trålar grundare än 60 meter och att man inte trålar alls i känsliga områden.

Utbildning och utveckling

I överenskommelsen ingick också att fortsätta att utveckla fiskeredskapen, öka kunskapen om den värdefulla miljön, och att vidareutveckla det lokala samarbetet kring fiskeförvaltningen. Drygt 80 yrkesfiskare har hittills gått en utbildning i marinekologi. Fiskarena i sin tur har utbildat lika många forskare och förvaltare i fiskeriteknik.

Fisket anpassas lokalt

I dag förvaltas fisket delvis lokalt genom en modell för samförvaltning där lokala yrkesfiskare, forskare, Länsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten, politiker från Strömstads och Tanums kommuner, deltar. Detta gör det möjligt att anpassa fisket lokalt, så att hänsyn tas till yrkesfiskets behov och till den biologiska mångfalden. Allt fiske i nationalparken regleras med Fiskerilagstiftningen. Läs mer om fiskets samförvaltning

Läs mer i foldern Fiske i Koster-Väderöfjorden (7,7 MB)

Fiskeregler i havet

Här hittar du de regler som gäller för allmänhetens fiske i havet i Västra Götalands län.