Friluftsliv och turism

Kosteröarna och skärgården runt omkring är ett av Sveriges mest populära turistmål.
Paddlare norr Ursholmen en vindstilla dag. Foto: Per Klaesson

Under högsommaren kommer ett mycket stort antal besökare till Koster, antingen med färjan från fastlandet eller med egen båt.

Uppskattningsvis handlar det om omkring 150 000 dagsbesök under en säsong. Många övernattar dessutom i egen båt.

För den friluftsintresserade erbjuder vår, höst och vinter många upplevelser i nationalparksområdet.

Turism som inte stör

Det är viktigt att turismen bedrivs och utvecklas på ett sätt som är anpassat till Kosterhavets höga natur- och kulturmiljövärden. De som arrangerar aktiviteter med stora grupper ska därför diskutera planerna med Länsstyrelsen innan aktiviteten genomförs.

Idag är påverkan från den snabbt ökande fritidsbåtturismen ett växande hot. Här ger nationalparken goda möjligheter för turismen att utvecklas hållbart samtidigt som områdets naturvärden skyddas och blir mer lättillgängliga. Läs mer i vår folder Naturguide för båtlivet.

Turism och friluftsliv styrs så att det inte stör känsligt djurliv eller sliter på känslig vegetation. Samtidigt ser man till att nationalparkens besökare erbjuds goda naturupplevelser som stillhet, avskildhet och tystnad.

Informationen om och vägledningen i naturen utvecklas och byggs ut, bland annat genom naturstigar, snorkelleder, naturum och entréer.