Djur och växter

I Kosterhavets nationalpark trivs många olika arter av växter och djur - både i vattnet och på land.
Ögonkorall, foto Tomas Lundälv/Lisbeth Jonsson

I havet

Fotbollsvampar, armfotingar och piprensare. Kosterhavet gömmer många unika och sällsynta naturtyper och havsdjur som inte förekommer någon annanstans i svenska hav. Och här finns också Sveriges enda korallrev!

På öarna

Över havsytan reser sig grynnor, kobbar och skär. Här finns skogsklädda öar som Saltö och Kockholmen, och karga utposter som Ursholmen och Segelskären. Och här finns Kosteröarna med en vacker blandning av vänligt kulturlandskap och vindpinad ytterskärgård.

Vinpinad ytterskärgård foto Miakel Almse