Natur och människa

I Kosterhavets nationalpark lever människan sida vid sida med djur och växter. Området utnyttjas varsamt och med både människans och naturens bästa för ögonen - allt för att bevara den unika miljö som Kosterhavet och skärgården är.
Vy över Ursholmen foto Mikael Almse

Djur och växter

I Kosterhavets nationalpark trivs många olika arter av växter och djur - både i vattnet och på land. Vänligt kulturlandskap och vindpinad ytterskärgård i kombination med Sveriges enda korallrev och många havsdjur som inte förekommer någon annanstans i svenska hav gör Kosterhavet unikt.

Samhälle och kultur

Kosterhavets nationalpark omfamnar det levande samhälle som finns på Kosteröarna. På Nord- och Sydkoster finns omkring 320 året runt-boende. Här bedrivs fiske, jakt och jordbruk. Många besöker också området för att njuta av friluftsliv och båtliv.

Geologi och berggrund

Höga och kullriga. Långsmala och knappt synliga ovanför havsytan. Kosterhavets öar skiftar i både färg och form. De avspeglar en händelserik geologisk historia där resultatet är en ovanligt varierad berggrund.