Om Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet.
Ögonkorall vid Säcken, foto Tomas Lundälv, Lisbeth Jonsson

Kosterhavets nationalpark ligger i Strömstads och Tanums kommuner och omfattar nästan 400 kvadratkilometer, där 98 procent utgörs av marina miljöer.

Granne med Kosterhavets nationalpark finns även den norska systerparken Ytre Hvaler. Tillsammans bildar de båda nationalparkerna ett stort och värdefullt havsområde med ett starkt naturskydd.

Vattnen runt Kosteröarna innehåller havsmiljöer och arter som är unika för vårt land. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. 

Tanken på ett skydd av Kosterfjordens havsmiljöer föddes redan 1979, då området pekades ut som skyddsvärt i naturvårdsplanen för Göteborgs och Bohus län.

Processen bakom bildandet av Kosterhavets nationalpark var med andra ord lång. Både myndigheter, intresseorganisationer, kommuner och samhällsföreningar har arbetat tillsammans för att nå målet.