Lyckad slutkonferens

Den 29-30 mars hölls slutkonferens i interregprojektet "Kosterhavet och Ytre Hvaler - Vårt gemensamma/felles hav" på Tanumsstrand i Grebbestad.
Bilden visar de företagare som fått diplom i värdskap

På konferensen tilldelades företagare inom besöksnäringen diplom som "Värdskapsföretag". Ett bevis på att man genomgått utbildning och skrivit under på att verka för och utveckla nationalparkernas syften. Detta var ett av många resultat som samarbetet mellan Kosterhavets och Ytre Hvalers nationalparker har resulterat i.

Genom gruppdiskussioner bidrog de närmare 100 deltagarna på konferensen med många goda idéer för hur vi ska kunna bevara och samtidigt hållbart nyttja nationalparkerna i framtiden.

Representanter från kommuner, nationella myndigheter, yrkesfisket, turistnäring och inte minst Landshövdingen och Fylkesmannen var alla eniga om att samarbetet mellan olika aktörer i Ytre Hvaler och Kosterhavets nationalparker är viktigt och måste fortsätta.

Läs mer om interregprojektet.

 

bilden visar Stefan Edman med fyra representanter för de fyra berörda kommunerna