Besök från EU-kommissionen

Kosterhavets nationalpark har haft besök från EU-kommissionen.
EU-LIFE+ loggan

I början av oktober hade Kosterhavets nationalpark besök av Simon Goss från EU-kommissionen. Simon jobbar med EU-Life+ fonden och var i Sverige för att få inblick i hur man förvaltar naturområden.

EU-Life+ fonden är EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt under åren 2007–2013. Fonden ska bidra till att nå EU:s miljömål att hejda förlusten av biologisk mångfald.​

Kosterhavets nationalpark deltar i Life+ projektet GRACE.

Läs gärna Simons dagbok som han skrev under sin vistelse i vår nationalpark.