Entré Tjärnö/Saltö

En mindre entré vid parkeringen på Saltö invigdes den 10 september 2011.
Vy över Saltöentrén

Ny kiosk och utställningsytor, samt toalettbyggnad och soprum har byggts på Saltöparkeringen. Parkeringsplatsen har också strukturerats om. 

Toaletten på Saltö-Tången kommer att återuppföras.

Mellan Saltöparkeringen och Örns brygga på Tjärnö planeras en gångväg och gångbrygga över sundet mellan Saltö och Tjärnö. Dessa byggs i en egen entreprenad, men byggstart är inte fastlagd ännu.

Information om invigningen hittar du i nyhetsarkivet.

Saltöentrén med kiosk
Skylt mot snorkelleden

På Saltö i Hasselbukten hittar du en av Kosterhavets snorkelleder. Följ skyltarna från parkeringen. En snorkelled är en naturstig under vattnet.

Läs mer om våra snorkelleder.

 Hitta hit

Till Saltö tar man sig landvägen via en kedja av öar och broar.

Med buss

se www.vasttrafik.se

Med bil

Cirka 7 km söder om Strömstad på väg 183, tag av vid Daftö camping där finns skylt mot Saltö. Följ huvudvägen genom Daftö, Öddö och Tjärnö till Saltö. Mitt på Saltö, vid entrén finns en stor parkering där man ställer sin bil.