Entré Strömstad

Kosterhavets entré i Strömstad är tänkt att placeras nära Kosterbåtarna. Vår önskan är att den kan placeras på Torget.

Vi har och hoppas också på ett fortsatt fördjupat samarbete med Turistinformationen som finns i Tullhuset vid Torget.

Turistinformationen vid torget i Strömstad