Entré Resö

Kosterhavets entré på Resö är föremål för detaljplaneläggning som Tanums kommun driver.

Resö Samhällsförening vill parallellt bygga ut hamnen, vilket innebär att fler funktioner än själva entrén ska regleras i planen däribland hamnen, parkeringsplatser mm.

I dag finns en temporär entréplats med markör och bronsmodell över Kosterhavets nationalpark samt en informationsskylt och låda med foldrar.  

Vid frågor kontakta Anders Tysklind tel. 010-2244741 eller anders.tysklind@lansstyrelsen.se

Mer information om Resö.

Informationsskylt vid Resöentrén. Foto: Anders Tysklind