Naturum och entréer

Entréer är platser dit man lätt kan hitta och ha som utgångspunkt för sitt besök. Där ska du som besökare få bra information om nationalparken. Naturum är huvudentrén till nationalparken.
Karta över nationalparken med 5 entréer utmärkta, Koster, Strömstad, Tjärnö/Saltö, Rossö, Resö.

​​​​​​En väl utformad entré ger positiva förväntningar och gör att du som besöker parken får ut mer av besöket. Tanken är att entrén ska inspirera, instruera och informera.

Entréerna kan se lite olika ut: de kan till exempel vara bemannade informationscentrum, så kallade naturum, eller så kan de utgöras av skyltar med mer eller mindre detaljerad information.

Entréerna till Kosterhavets nationalpark finns/kommer att finnas på följande platser:

ett rött hus som ser ut som flera sjöbodar som sitter ihop.

 Bokningar

Läs vad som gäller om du vill boka guidat besök på naturum Kosterhavet.

För bokning av mat och övernattning eller andra arrangemang i anslutning till nationalparken, se Västsvenska Turistrådet.