Utställning

På Entré Rossö hittar du en utställning om Kosterhavets nationalpark, dess organismer och geologi.
Utställningsdel på Entré Rossö.

Utställningens fokus är på hummern, dess biologi men framför allt hummerfisket både förr och nu.

Rossö var från mitten av 1800-talet och hundra år framåt ett centrum för hummerhandeln i Bohuslän. Härifrån skickades hummer ut till kunder i hela Sverige och vidare ner till kontinenten. Utställningen visar hur hummerhandeln gick till och berättar om några legendariska personer som jobbade i branschen.

På övervåningen visas ett bildspel om Kosterhavet.


Utställningsdel på Entré Rossö.