Naturum och andra entréer

Kosterhavets nationalpark har fem entréer; naturum Kosterhavet på Sydkoster som är huvudentré, Resö, Rossö, Saltö och Strömstad.

​​​​​Entréerna är platser som är lätta att hitta och bra som utgångspunkt för besök i Kosterhavet. Entréerna informerar om natur och kultur i omgivningen men framför allt inspirera besökarna att göra egna upptäckter i naturen. Entréerna ser lite olika ut, från bemannade informationscentrum, så som naturum, till skyltar med information.