Västra Rossö-Kockholmen

Länsstyrelsen arbetar för att Västra Rossö - Kockholmen får ett nytt beslut. Naturreservatets nya namn blir Västra Rossö. Förslag på nytt beslut och skötselplan har varit ute på remiss. Beslut kommer att fattas under hösten 2015.

Det gamla reservatsbeslutet gäller tills vidare.

Läs naturreservatsbeslutet.

Klapperstensfält på Kockholmen. Foto Stefan Husar