Väderöarna

Väderöarnas naturreservat bildades i maj 2011. Ett marint naturreservat som till 99 procent består av vatten och undervattensmiljöer, men också av 300 öar och skär.

Väderöarnas naturreservat är, tillsammans med Kosterhavets nationalpark, ur biologisk synpunkt ett av Sveriges mest värdefulla havsområden. Här finns ett av Sveriges två levande korallrev!

Det är bara i Koster/Väderöområdet (och i viss mån i Gullmarsfjorden) som man finner hårdbottnar på större djup än 100 m så nära kusten. Djupa hårdbottnar innehåller många sällsynta och spektakulära arter.

Väderöarna betraktas också som ett av Sveriges bästa områden för sportdykning.

Den 8-9 juni 2012 var det invigning av Väderöarnas naturreservat.

Väderöarna. Foto: Tord Wennerblom
Mer information om Väderöarna hittar du i informationsbroschyren Väderöarna Strandhugg på Storö-Ramnö.

 Beslut och föreskrifter

Beslut och föreskrifter, Skötselplan,

Bilagor till beslut och föreskrifter:

 

1A, 1A-0, 1A-1, 1A-2, 1A-3, 1A-4, 1A-5, 1A-6, 1A-7,1B, 1C-1, 1C-2, 1C-3, 1C-4, 1C-5, 1D-1, 1D-2, 1E,3B-1, 3B-2, 3B-3, 3C, 3D, 3E, 3F-1, 3F-2,