Norra Långön

Norra Långöns naturreservat ligger i nära anslutning till nationalparken.

Norra Långön i skärgården nordväst om Strömstad består av en långsmal bergrygg avskild från fastlandet genom en djup förkastningsspricka, Långörännan.

Sommartid går det badturer från Strömstad till Norra Långön. Du kan också ta dig dit med egen båt.