Naturreservat nära nationalparken

I anslutning till nationalparken ligger flera naturreservat. Länsstyrelsen arbetar med en översyn av flera av dessa naturreservat.

Det är naturreservaten Kosteröarna, Saltö, Västra Råssö och Norra Långön som får nya beslut och föreskrifter. Detta görs dels för att få likartade föreskrifter för allmänheten, dels för att nationalparkens gränser delvis överlappar naturreservaten.

Först ut bland de nygamla naturreservaten var Kosteröarnas naturreservat. Beslut fattades den 25 januari 2010. Ett tiotal sakägare överklagade Länsstyrelsens beslut till Regeringen. Regeringen har 2011-09-01 fattat beslut att avslå överklagandena för Kosteröarnas naturreservat NVR-ID 2000583.

För Saltö fattades beslut 2011-10-28. Ett par sakägare överklagade Länsstyrelsens beslut till Regeringen. Regeringen har 2012-11-08 fattat beslut att avslå överklagandena för Saltö naturreservat NVR-ID 2000585.

Västra Råssö och Norra Långön är de två naturreservat som står på tur att revideras.

Våren 2011 bildades ett nytt naturreservat i nära anslutning till nationalparken, Väderöarnas naturreservat.

Kosterhavsförvaltningen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, förvaltar förutom Kosterhavets nationalpark även naturreservaten Kosteröarna, Saltö, Västra Rossö, Norra Långön och Väderöarna.