Saltö

Här kan du ta del av beslutsdokument för Saltö naturreservat.

​Saltö naturreservat har fått ett nytt beslut den 28 oktober 2011.

I länsstyrelsens beslut från 2011-10-28 upphävs samtidigt de delar av landskapsbildsskyddet som är beläget på Saltö, samt de delar som ersätts av nationalparken Kosterhavet och naturreservatet Saltö (beslutat 1966).

Ett par sakägare överklagade Länsstyrelsens beslut till Regeringen. Regeringen avslog överklagandena 2012-11-08, vilket innebär att naturreservat Saltö nu vunnit laga kraft.

Ängklåvebukten på Saltö. Foto: Thomas Eliasson

Äldre förordnanden för Saltö

Reservatsbeslutet 1966

Landskapsbildsskydd och karta, Strömstads kust och innerskärgård

 

 Saltö-folder

Nu finns en ny folder för naturreservatet på Saltö. Du hittar foldern bland annat på entré Saltö, naturum Kosterhavet och Strömstad Infocenter. Den finns både i en svensk och en engelsk version.
Här kan du ladda ned Saltö-foldern  på svenska och på engelska redan nu!

 Kulturvandring Tjärnö-Saltö-Lindholmen

Varför inte gå en kulturvandring på Tjärnö, Saltö och Lindholmen!
Denna skrift har gjorts av Tjärnö Hembygdsförening.

 Saltö skötselråd

För Saltö naturreservat finns ett skötselråd.

Anteckningar från skötselrådsmöte 20 maj 2016 

Anteckningar från skötselrådsmöte 13 november 2015

Anteckningar från skötselrådsmöte 12 juni 2015

Anteckningar från skötselrådsmöte 27 oktober 2014

Anteckningar från skötselrådsmöte 4 juli 2014

Anteckningar från skötselrådsmöte 6 september 2013

Anteckningar från ett förberedande möte.