Kosteröarna

Här kan du ta del av beslutsdokument för Kosteröarnas naturreservat.

Kosteröarnas naturreservat har fått ett nytt beslut den 25 januari 2010.

I länsstyrelsens beslut från 2010-01-25 upphävs samtidigt landskapsbildsskyddet på Sydkoster, de delar av landskapsbildsskyddet som är belägna på Kosteröarna samt de delar som ersätts av nationalparken Kosterhavet, naturreservatet Kosteröarna (beslutat 1984) samt en del ordningsföreskrifter vid Hassleviken och Kilesand. 

Stranden vid Rörvik. Foto: Anders Tysklind

Dokument som hör till det nya beslutet för Kosteröarna

Beslut och regler, 2010

Beslutskarta

Zonkarta

Översiktskarta

Skötselplan

Kartbilaga till skötselplan, 3:A

Kartbilaga till skötselplan, 3:B

Fastighetsförteckning

Sändlista

Äldre förordnanden för Kosteröarna

Beslut om naturreservat, 1984

Landskapsbildsskydd och karta, Strömstads kust och innerskärgård

Landskapsbildsskydd och karta, Sydkoster