Kosteröarna

Här kan du ta del av beslutsdokument för Kosteröarnas naturreservat.

Kosteröarnas naturreservat har fått ett nytt beslut den 25 januari 2010.

I länsstyrelsens beslut från 2010-01-25 upphävs samtidigt landskapsbildsskyddet på Sydkoster, de delar av landskapsbildsskyddet som är belägna på Kosteröarna samt de delar som ersätts av nationalparken Kosterhavet, naturreservatet Kosteröarna (beslutat 1984) samt en del ordningsföreskrifter vid Hassleviken och Kilesand. 

Stranden vid Rörvik. Foto: Anders Tysklind