Kontakta oss

Kosterhavets nationalpark förvaltas av Kosterhavsdelegationen, en delegation under Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Förvaltningskontoret finns på Sydkoster, Strömstad kommun.

E-post (förvaltning): kosterhavet.vastragotaland@lansstyrelsen.se

E-post (naturum): naturum.kosterhavet@lansstyrelsen.se

Postadress: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Kosterhavets nationalpark, Hamnevägen 30, 452 05 Sydkoster

Besöksadress: naturum Kosterhavet, Ekenäs Sydkoster

Telefon: växel: 010-224 40 00, förvaltningskontor: 010-224 56 97, naturum: 010-224 54 00

Kontaktinformation till förvaltningen:
Anders Tysklind, nationalparkschef, Länsstyrelsen,
010-224 47 41, anders.tysklind@lansstyrelsen.se                 

Anita Tullrot, marin naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen,
010-224 47 42, anita.tullrot@lansstyrelsen.se

Lisa Karnfält, naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen, 010-224 47 33, Lisa.Karnfalt@lansstyrelsen.se

Tomas Willdal, naturvårdare, Länsstyrelsen,
010-224 47 43, tomas.willdal@lansstyrelsen.se

Douwe van der Woude, naturvårdare, Länsstyrelsen,
010-224 46 18, douwe.van.der.woude@lansstyrelsen.se

Kontaktinformation till naturum:

Örjan Karlsson, naturumföreståndare, Länsstyrelsen,
010-224 47 08, orjan.karlsson@lansstyrelsen.se 

Mathilda Freij, naturvägledare, Länsstyrelsen,
010-224 51 48, mathilda.freij@lansstyrelsen.se


För ärenden av myndighetskaraktär eller andra frågor som inte är av allmän karaktär vänligen kontakta adressen nedan:

 

För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

  • Använd e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se
  • Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss.
  • Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.

För att kunna skicka stora handlingar, över 15 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få en inbjudan till en tjänst som heter Filskick. Denna inbjudan får du enkelt genom att skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.

 

 

Information om Kosterhavsdelegationen.