Välkommen till Kosterhavets nationalpark

​​​​​​​​Kosterhavet är Sveriges första marina nationalpark och invigdes i september 2009.

I Kosterhavets nationalpark finns 12 000 arter, hälften under ytan och hälften på land. Här finns både unika, sällsynta och vanliga arter. Området nyttjas varsamt med både människans och naturens bästa för ögonen - allt för att bevara den unika miljö som Kosterhavet och skärgården är.

 Kosterhavets nationalpark på facebook och instagram

 Besöksinformation

Turistbyrå logga

       Turistinfo               Vandringsapp

 Sveriges nationalparker


Sveriges nationalparker