Om webbplatsen

Denna webbplats administreras av Kosterhavssenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Tillgänglighet för webbplatsen Kosterhavets nationalpark

Länsstyrelsen Västra Götaland, genom enheten för Kosterhavet, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Kosterhavets nationalpark uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Kosterhavets nationalpark på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på kosterhavet.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på kosterhavet.vastragotaland@lansstyrelsen.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

Lyssna-funktionen är inaktiverad Sedan januari 2021 går det inte längre att aktivera lyssna-funktionen på webbplatsen. 

På sidor med andra språkvarianter än svenska är inte lang-attribut angivet i HTML-koden. [WCAG 3.1.1]

Bilder i dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.

Vissa dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.

Läsordningen kan vara felaktig i dokument.

Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.

Problem med nedsatt synförmåga

Webbplatsen är inte responsiv vilket gör den svårläst på mindre skärmar och kräver att användaren scrollar i både höjdled och sidled [WCAG 1.4.10]

Länkar och datummarkeringar som ligger mot grå bakgrund på sidan och i sidfoten har för dålig kontrastverkan [WCAG 1.4.3]

Webbplatsen kommer att byta publiceringssystem inom det närmaste året och vår ambition är då att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem.

Hur vi testat webbplatsen?

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Kosterhavets nationalpark.

Senaste bedömningen gjordes den 15 september 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 januari 2021.


Kontakta redaktionen

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om webbplatsen, synpunkter, tips eller om det är något du saknar. E-post: kosterhavet.vastragotaland@lansstyrelsen.se