Nyhetsbrev 2016:1

En del mindre uppdateringar har gjorts i den Nationella Kalkdatabasen i slutet av 2015. Handläggarstödet för kalkplanering håller på att utvecklas.

Följande problem har åtgärdats i Nationella Kalkdatabasen under december 2015.

  • Fel i Nyckel 4 i Nyckeltalsrapporten. Summeringen har blivit fel om doseraren inte varit kopplad till något målområde
  • Fel i registrering av nya doserare. Det har gått att importera kalkningsobjekt som är doserare där det stått ”False” i kolumnen ” ArEnDoserare”
  • Fel i redigering av genomförda kalkningar för Södermanlands län. Det har inte gått att öppna och redigera utförda kalkningar för åren 2013 och 2014. Problemet har åtgärdats och dubbletter har enligt överenskommelse tagits bort vid uppdateringen

Kalkdatabasens projektwebb driftsattes i början av november. Hör gärna av er om ni saknar något eller har förslag på förbättringar av sidan.

Under hösten och vintern pågår utvecklingsarbete av handläggarstödet för kalkplanering för fullt. Vi behöver ha in synpunkter på utformning och funktion under våren. De som är intresserade att vara med i en testgrupp kan höra av sig till gunnel.hedberg@lansstyrelsen.se

Lägg gärna in kalkmängder för 2015 i Kalkdatabasen i samband med redovisning av nyckeltal till Havs- och Vattenmyndigheten i februari.

Upptäcker ni fel i databasen så kontakta resursbrevlådan kalkdatabasen@lansstyrelsen.se

Gunnel Hedberg och Tobias Haag

2016-01-07