Nyhetsbrev 2018:1

Arbetet med utveckling och förbättring av Nationella kalkdatabasen fortsätter och nu börjar effektuppföljningsfunktionen ta form.

Under Effektuppföljning i menyn finns nu två nya sidor

  1. Provplatser; Det går nu att importera provplatser (under Import/rapport) alternativt lägga in nya provplatser manuellt (Skapa provplatser)
  2. Sök resultat; I dagsläget är vattenkemi- och bottenfaunaresultaten i SLU's MVM-databas inte länkade till kalkdatabasen och det finns därför inga resultat att söka. Det går att importera resultat direkt i kalkdatabasen. Använd i så fall filen "Importera effektuppföljningsresultat" som ligger under Import/Rapport i menyraden.

Buggar som åtgärdats inom Kalkplaneringsfunktionen

  1. För att beräkna kalkdoser så ska Spara-knappen användas. Vill man återgå till de kalkmängder och doser som fanns tidigare använder man knappen "Återställ värden".  Återställa värden går att göra så länge som man är kvar på samma webbsida. Vid byte av åtgärdsområde så låser man alltså de nya kalkmängderna.
  2. Tabellen med alla års kalkmängder som visas när man klickar på knappen "Alla registrerade år" är numer sorterad i kronologisk ordning.
  3. Filen som skapas när man klickar på "Exportera till Excel" innehåller ganska många kolumner med bakgrundsinformation om de olika kalkningsobjekten. Det går numer att ta bort och lägga till kolumner efter egna behov. Några kolumner är dock obligatoriska och får inte tas bort och kolumnrubriker får heller inte ändras. Obligatoriska kolumner är; ID kalkdatabasen, Metod, Kalkmedel, 20XX Import planerade mängder (ton) samt Kostnad 20XX för respektive kalkningsobjekt och år.

Buggar som åtgärdats inom import av kalkningsobjekt

  1. Importfunktionen för Kalkningsobjekt har uppdaterats . I importmallen fanns det tidigare en hel del nollor i kolumner där det borde vara tomt, men detta är nu åtgärdat.
  2. Det går återigen att importera kalkningsobjekt som är målområden.

Ny bugg i Kalkplaneringsfunktionen

  1. Efter senaste uppdateringen av kalkdatabasen i mitten på mars dök det upp en ny bugg i kalkplaneringsfunktionen. Kalkningsobjekt som har kalkningsfrekvens på vartannat år kommer inte med vid export till Excel. Detta problem kommer att åtgärdas inom kort.

På gång

  1. Webbgis som anpassats för kalkningsverksamheten är under utveckling.

 

För att komma igång med kalkplaneringen hänvisas till en instruktionsfilm och manual som finns på kalkdatabasens samarbetsyta och projektwebb. Använd Google Chrome om ni vill kolla på instruktionsfilmen eftersom det är problem att öppna den i Internet Explorer. Stöter ni på problem så hör av er så hjälper vi till.

 

Upptäcker ni fel i databasen så kontakta resursbrevlådan kalkdatabasen@lansstyrelsen.se