Svensk/norsk försurnings- och kalkningskonferens

Havs- och vattenmyndigheten och norska Miljødirektoratet anordnar en tvådagarskonferens om försurning och kalkning i Göteborg den 19-20 november 2019.

​Konferensen riktar sig till forskare, myndigheter och andra organisationer. Syftet med konferensen är att träffas och utbyta erfarenheter och information, samt fördjupa sig i aktuella frågor. Läs mer på Havs- och vattenmyndigetens hemsida