Planerad uppdatering den 25 september

På eftermiddagen den 25 september planeras en uppdatering av nationella kalkdatabasen varför åtkomsten kan vara begränsad.