Planerad uppdatering 13:e mars

På förmiddagen den 13:e mars planeras en uppdatering av nationella kalkdatabasen varför åtkomsten kan vara begränsad.