Dokumentation

Här samlas dokumentation från kalkhandläggarträffar, utbildning i kalkning och kalkdatabasen samt rapporter med anknytning till kalkning som inte finns med på länsstyrelsernas eller Havs och Vattenmyndighetens webbsidor.
Helikopter byter kalkbehållare