Till Kalkdatabasen

Det finns två olika ingångar till Kalkdatabasen beroende på vilken behörighet du har.

Kalkningshandläggare med behörighet använder Kalkdatabasen för länsstyrelsen

Övriga användare hänvisas till Kalkdatabasen för alla