Nationella Kalkdatabasen

Kalkning pågår.

Sedan 1970-talet kalkas årligen ett stort antal sjöar och vattendrag i Sverige för att motverka försurningens effekter. I Kalkdatabasen finns alla data från kalkningsverksamheten samlad. Förutom kalkmängder för genomförda och planerade kalkningar, kalksort samt ursprung innehåller databasen även bakgrundsdata och beskrivningar för åtgärdsområden och målområden.

Databasen finns i två versioner, intern och extern. Den interna används av kalkningshandläggare med redigeringsbehörighet och den externa används av övriga. Alla användare har samma möjlighet att söka ut och exportera data från databasen.

Gå till databasen

Kalkningshandläggare med behörighet använder: 

Övriga användare hänvisas till:

 Vi som står bakom

Havs- och vattenmyndigheten, samt länsstyrelsernas logotyper