Medel för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga

Regeringen har i regleringsbrevet för 2020 beslutat att prioritera medel för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga.

​Länsstyrelsen i Jönköpings län tilldelas 60 miljoner kronor under 2020 för att fördela till insatser som syftar till att skapa beredskap och kapacitet i mottagandet och att utveckla samverkan mellan kommunerna, så kallade §37- medel.

Länsstyrelsen ska i fördelningen av dessa medel prioritera de län där det finns kommuner som har ett särskilt behov av att utveckla boendelösningar för ensamkommande unga som har beviljats uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Det handlar bland annat om kommuner där många unga väntas skrivas ut från anläggningsboende efter årsskiftet och där behovet av att snabbt hitta boendelösningar är stort.

Mer information om §37-medel hittar du genom att klicka här.