Kartläggning om ensamkommande unga 

Mot bakgrund av länsstyrelsernas uppdrag att följa upp och verka för beredskap och kapacitet i mottagande av ensamkommande barn och unga har länsstyrelserna genomfört en nationell kartläggning avseende ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier. Kartläggningen har genomförts genom en webbenkät till landets kommuner.

Kartläggningen syftar till att tydliggöra hur situationen ser ut för ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier, vilka resurser som finns tillgängliga för målgruppen på lokal nivå samt i vilken omfattning målgruppen har insatser från socialtjänsten.

Länsstyrelsernas förhoppning är att resultatet ska bidra till kunskap på området och ge underlag för vidare dialog och fördjupad analys.


Med uppehållstillstånd för studier.pdf