Ny utlysning av statsbidrag till verksamhet för asylsökande personer

Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa. Länsstyrelserna kan bevilja statsbidrag till verksamhet för asylsökande.


Utlysningsperiod två öppnar den 15 maj och stänger den 17 september. 

Mer information finns här.