Nya verktyg för att träna svenska

Länsstyrelserna lanserade 2017 det digitala språkpaketet ”Lära svenska”. Med Lära svenska är det enkelt och kostnadsfritt att träna svenska. Ingen lärarhandledning krävs och alla kan träna i sin egen takt. Lära svenska består av en mängd olika filmer, språkverktyg, övningar och mycket annat. Nu utökas Lära svenska med ytterligare språkverktyg.

Ett av verktygen är Lingio, som på ett lekfullt sätt kombinerar språkinlärningen med spel. Det går till exempel att öva stavning och meningsuppbyggnad, lyssna på förinspelade dialoger och öva uttal. Ett annat verktyg är Hejsvenska 2, vilket är en fortsättning på Hejsvenska. Med Hejsvenska 2 kan användaren nu öva språk och grammatik på en svårare nivå. Både Hejsvenska och Hejsvenska 2 har tagits fram av sfi-lärare i Malmö.

  • Länsstyrelsernas språkpaket har tagits fram med hjälp av pedagoger och fortsätter utvecklas varje år. Innehållet fungerar lika bra att använda på telefonen som på datorn. De nya språkverktygen är ett bra komplement till alla de filmer, övningar och ordlistor med mera som finns sedan tidigare. De ger också möjlighet att träna svenska på en lite svårare nivå, säger Natalia Baar, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 

Bakgrund Lära svenska

Länsstyrelserna fick 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ett digitalt språkpaket i syfte att stärka kunskaperna i svenska för asylsökande och nyanlända. Lära svenska lanserades 2017 och hittas på webbplatsen www.informationsverige.se – Länsstyrelsernas guide till svenska samhället på 10 språk.

För mer information kontakta Natalia Baar, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; 010-22 44 762, natalia.baar@lansstyrelsen.se.

InfoSveStartbild.png